Име на получателя BGN50

Подаръчен ваучер
за резервации в Nastani.bg

Подари ваучер, с който получателят може да си
резервира хотел по избор в Nastani.bg

Закупуването на подаръчни картички в момента е неактивно.

Как работят подаръчните ваучери?

1

За да закупиш ваучер, избери неговата стойност и въведи името на получателя. След като заплатиш, можеш да разпечаташ ваучера на хартия и да го подариш лично, или да го свалиш и изпратиш по електронен път.

2

Получателят на ваучера трябва да го активира и ще получи паричната му стойност в своя Виртуален портфейл. По този начин ще може да използва сумата за извършване на резервации, по негов избор.

Често задавани въпроси

Какво става, ако цената на избраната резервация е по-висока от стойността на получения ваучер?
В този случай получателят на ваучера може да извърши доплащане в Nastani.bg на разликата.

Какво става, ако цената на избраната резервация е по-ниска от стойността на получения ваучер?
Парите не се губят! Разликата остава налична във Виртуалния портфейл на получателя и по този начин може да бъде ползвана при бъдещи резервации.

Има ли краен срок за ползване?
Не, подаръчните ваучери нямат краен срок за ползване, както и сумите във Виртуалния портфейл.

Мога ли да получа фактура при покупка на ваучер?
Няма възможност за издаване на фактута при покупка на подаръчен ваучер. Фактура може да бъде издадена на по-късен етап - при настаняването в хотела/хотелите, които са заплатени чрез средствата от подаръчния ваучер.

Получих ваучер, сега какво?

След като активираш ваучера, паричната му стойност ще бъде заредена в твоя Виртуален портфейл в Nastani.bg, така че да можеш да я използваш при извършване на резервации чрез сайта.